برای ثبت درخواست شغل در آگهی استخدام مسئول هماهنگی در شرکت صورتگر یا رزومه بسازید و یا اگر در جذب شو رزومه دارید، وارد شوید
شروع ساختن رزومه قبلا رزومه ساختم | ورود

استخدام مسئول هماهنگی

 صورتگر
  فعال در حوزه : مراکز آموزشی ، موسسات و مدارس     |   کارکنان : زیر 5 نفر    |   تاسیس 1391  

وضعیت استخدام :    پایان یافته
شروع استخدام :   1400-06-30
کارجویان در حال بررسی این شغل :   777   نفر

شرح شغل ، وظایف و مسئولیت ها

شرح کلی وظایف در استخدام مسئول هماهنگی در این موقعیت شغلی به شرح زیر است
هماهنگ کننده امور آموزشی

توانمندی های عمومی و اختصاصی مورد نیاز

توانمندی های مورد نیاز برای استخدام مسئول هماهنگی
بسیار رسمی، جدی، قانونمند و منظم

انضباط روابط اداری و رسمی مسئول هماهنگیکرمانشاه شهرک حافظیه


صورتگر

استخدام مسئول هماهنگیپنج شنبه ها :
کرمانشاه شهرک حافظیه
حقوق :

استخدام این موقعیت شغلی به پایان رسیده استآیا هنوز شغل مسئول هماهنگی را در شرکت مورد نظرتان پیدا نکرده اید؟

بهترین فرصت های شغلی و استخدامی در تمامی شهرهای کشور و شرکت های معتبر در دسترس شماست

ساخت رزومه رایگان
سایت معتبر استخدامی جذب شو، شما را به شغل رویایی تان میرساند