برای ثبت درخواست شغل در آگهی استخدام منشی - کارمند دفتری در شرکت شرکت نگین یا رزومه بسازید و یا اگر در جذب شو رزومه دارید، وارد شوید
شروع ساختن رزومه قبلا رزومه ساختم | ورود

استخدام منشی - کارمند دفتری

 شرکت نگین
  فعال در حوزه : تجهیزات پزشکی  

وضعیت استخدام :    پایان یافته
شروع استخدام :   1397-07-01
کارجویان در حال بررسی این شغل :   917   نفر

شرح شغل ، وظایف و مسئولیت ها

شرح کلی وظایف در استخدام منشی - کارمند دفتری در این موقعیت شغلی به شرح زیر است
منشی - کارمند دفتری

توانمندی های عمومی و اختصاصی مورد نیاز

توانمندی های مورد نیاز برای استخدام منشی - کارمند دفتری

منشی - کارمند دفتری منشی کارمند دفتری مسئول دفتر مسئول دفتر مدیرعامل مسئول دفترشرکت نگین

استخدام منشی - کارمند دفتری
پنج شنبه ها :
حقوق :


استخدام این موقعیت شغلی به پایان رسیده استآیا هنوز شغل منشی - کارمند دفتری را در شرکت مورد نظرتان پیدا نکرده اید؟

بهترین فرصت های شغلی و استخدامی در تمامی شهرهای کشور و شرکت های معتبر در دسترس شماست

ساخت رزومه رایگان
سایت معتبر استخدامی جذب شو، شما را به شغل رویایی تان میرساند