برای ثبت درخواست شغل در آگهی استخدام خدماتی در شرکت بارنگ یا رزومه بسازید و یا اگر در جذب شو رزومه دارید، وارد شوید
شروع ساختن رزومه قبلا رزومه ساختم | ورود

استخدام خدماتی

 بارنگ
  فعال در حوزه : کامپیوتر، فناوری اطلاعات و نرم افزار     |   کارکنان : زیر 5 نفر    |   تاسیس 1398     |   asma.nabavi@gmailcom

وضعیت استخدام :    پایان یافته
شروع استخدام :   1398-01-20
کارجویان در حال بررسی این شغل :   535   نفر

شرح شغل ، وظایف و مسئولیت ها

شرح کلی وظایف در استخدام خدماتی در این موقعیت شغلی به شرح زیر است
خدماتی شرکت نظافت

توانمندی های عمومی و اختصاصی مورد نیاز

توانمندی های مورد نیاز برای استخدام خدماتی
قابل اعتماد تمیز

خدماتی خدماتی نظافتی خدمات کارگر کارمند


توانایی هایی که برای جذب خدماتی مزیت هستند

مرتبمعرفی بارنگ

تتتتتتتتتتتتتالبلبیبسسد د تتا اا ننذ ااب


بارنگ

asma.nabavi@gmailcom
اسالم
استخدام خدماتیپنج شنبه ها :

استخدام این موقعیت شغلی به پایان رسیده استآیا هنوز شغل خدماتی را در شرکت مورد نظرتان پیدا نکرده اید؟

بهترین فرصت های شغلی و استخدامی در تمامی شهرهای کشور و شرکت های معتبر در دسترس شماست

ساخت رزومه رایگان
سایت معتبر استخدامی جذب شو، شما را به شغل رویایی تان میرساند